แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย  ชุดที่ 1 

Last updated: Dec 27, 2018  |  1557 จำนวนผู้เข้าชม  |  ความรู้ความสามารถทั่วไป

แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย  ชุดที่ 1 

วันนี้ทาง teacherkron.com จะพาท่านไปทำแบบทดสอบ ความรู้ความสามารถทัั่วไปในส่วนของ อุปมาอุปไม ครับ

 

 

 แนวข้อสอบอุปมาอุปไมย  ชุดที่ 1 


1. ศาล : ความยุติธรรม ? : ?
  ก. ทนายความ : ลูกความ
  ข. อัยการ : โจทก์
  ค. วุฒิสภา : ส.ส.
  ง. รัฐสภา : กฎหมาย

2. รัสเซีย : หมีขาว ? : ?
  ก. แคนาดา : นกอินทรีย์
  ข. สิงค์โปร์ : ปลาโลมา
  ค. ออสเตรเลีย : จิงโจ้
  ง. ญี่ปุ่น : สิงโต


3. เรือยนต์ : พังงา ? : ?
  ก. ม้า : บังเหียน
  ข. เกวียน : วัว
  ค. รถยนต์ : พวงมาลัย
  ง. เรือใบ : หางเสือ


4. กระดานดำ : ชอล์ก ? : ?
  ก. ปากกาเคมี : ไวท์บอร์ด
  ข. กระดาษ : ดินสอ
  ค. ดิสเก็ต : โปรแกรมเมอร์
  ง. บทกลอน : กวี


5. ไฟฉาย : ลูกเสือ ? : ?
  ก. ตะเกียง : ทหาร
  ข. ประภาคาร : เรือเดินทะเล
  ค. เรดาร์ : เครื่องบิน
  ง. ไต้ : ชาวเขา


6. ประทุน : เรือแจว ? : ?
  ก. หลังคา : เสา
  ข. ใบไม้ : ต้นไม้
  ค. ร่ม : คน
  ง. โบสถ์ : พระภิกษุ

 7. แห : ปลา ? : ?
  ก. เพนียด : ช้าง
  ข. สวิง : กุ้ง
  ค. โพงพาง : นก
  ง. ลอบ : กระต่าย

 8. เครื่องบิน : นก ? : ?
  ก. เรือดำน้ำ : ปลา
  ข. เรือใบ : ว่าว
  ค. บอลลูน : ลูกโป่ ง
  ง. จรวด : เครื่องร่อน

9. ดอกไม้ : แจกัน ? : ?
  ก. สตรีงาม : บุรุษ
  ข. เกสร : ผีเสื้อ
  ค. ขวดน้ำ : แก้วน้ำ
  ง. เทียนไข : เชิงเทียน


10. ตำรวจ : ผู้ร้าย ? : ?
  ก. ครู : นักเรียน
  ข. โรงสีข้าว : ชาวนา
  ค. โรงพยาบาล : แพทย์
  ง. รัฐสภา : กฎหมาย

11. สัดส่วน : ร้อยละ ? : ?
  ก. หน่วยกิต : จำนวน
  ข. ส่วนประกอบ : เปอร์เซ็นต์
  ค. โคลง : กลอน
  ง. มาตรา : สถิติ


12. เกวียน : กรรไกร ? : ?
  ก. เลื่อย : สิ่ว
  ข. เข็ม : ผ้า
  ค. หนังสือ : เทียนไข
  ง. โค : คน


13. ถุงเท้า : รองเท้า ? : ?
  ก. เข็มขัด : กระเป๋า
  ข. ช้อมส้อม : ตะเกียบ
  ค. แว่นตา : นาฬิกา
  ง. ตุ้มหู : แหวน


14. ห้องครัว : ห้องนอน ? : ?
  ก. โรงอาหาร : ห้องเรียน
  ข. ห้องอาหาร : โรงแรม
  ค. ห้องครัว : แม่บ้าน
  ง. โภชนาการ : การพักผ่อน


15. อำเภอ : หมู่บ้าน ? : ?
  ก. จังหวัด : ตำบล
  ข. ปลัดอำเภอ : ผู้ใหญ่บ้าน
  ค. เมือง : เทศบาล
  ง. นายอำเภอ : กำนัน


16. มั่นคง : ถาวร ? : ?
  ก. เข้มแข็ง : อดทน
  ข. รุกราน : คุมคาม
  ค. แทรกแซง : ขัดข้อง
  ง. เคลื่อนย้าย : ขัดข้อง


17. ขลุ่ย : แคน ? : ?
  ก. ขิม : จะเข้
  ข. ปี่ : กลอง
  ค. ระนาด : โปงลาง
  ง. อังกะลุง : ฆ้องวง


18. 12 นาฬิกา : 18 นาฬิกา ? : ?
  ก. กรกฎาคม : ธันวาคม
  ข. เดือน : ปี
  ค. ปี เถาะ : ปี ระกา
  ง. วันเสาร์ : วันอาทิตย์


19. ความผิดพลาด : ขาดประสบการณ์ ? : ?
  ก. ทักษะ : พลาดพลั้ง
  ข. การฝึกฝน : การประหยัด
  ค. ความสูญเสีย : ความสะเพร่า
  ง. ความสำเร็จ : ชัยชนะ

20. ถกเถียง : โต้วาที ? : ?
  ก. ปรัชญา : จิตวิทยา
  ข. ท้าทาย : คู่ต่อสู้
  ค. ความรุนแรง : สันติภาพ
  ง. การต่อสู้ : การแข่งขัน 

 

เฉลยด้านล่าง  สนใจหนังสือเตรียมสอบครูผู้ช่วย คลิก

รับข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมทันใจ Line :@mr.kron

 

1 ตอบ ง. เหตุผล รัฐสภาเป็นสภาที่บัญญัติกฎหมายเช่นเดียวกันกับศาลที่เป็นสถาบันพิจารณาความขัดแย้งเพื่อให้เกิดความยุติธรรม
2. ตอบ ค. จิ้งโจ้เป็นสัญลักษณ์ของออสเตรเลีย เช่นเดียวกับหมีขาวเป็นสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซีย
3. ตอบ ค. เหตุผล รถยนต์เป็นยานพาหนะที่ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์มีพวงมาลัย เป็นอุปกรณ์บังคัยทิศทาง เช่นเดียวกันกับเรือยนต์
เป็นยานพาหนะขับเคลื่อนไปโดยเครื่องยนต์และมีพังงาเป็นอุปกรณ์ในการบังคับทิศทาง (ควบคุมหางเสือ)
4. ตอบ ข. ดินสอเป็นอุปกรณ์สำหรับเขียน กระดาษเช่นเดียวกันกับชอล์ก เป็นอุปกรณ์สำหรับการเขียนกระดานดำ
5. ตอบ ง. เหตุผล ชาวเขาหรือชาวชนบท จะใช้ไต้จุดเป็นแสงสว่างนำทางสำหรับการสัญจรในเวลากลางคืน เช่นเดียวกับลูกเสือ (คน
จะใช้ไฟฉายเป็นอุปกรณ์ส่องสว่างนำทางในเวลากลางคืน
6. ตอบ ค ร่มใช้สำหรับกันแดด หรือกันฝนเช่นเดียวกันกับประทุนใช้สำหรับกันแดด หรือกันฝนในเรือ
7. ตอบ ข. เหตุผล สวิงเป็นเครืองมือในการจับกุ้ง (ใช้วิธีช้อนตัก) เช่นเดียวกันกับแห เป็นเครื่องมือในการจับปลา (ใช้วิธีเหวี่ยง)
8. ตอบ ก. เหตุผล เรือดำน้ำเป็นยานพาหนะ ที่สามารถลอยน้ำและดำน้ำได้เหมือนปลา เช่นเดียวกันกับเครื่องบินเป็นยานพาหนะที่
สามารถบินอยู่บนท้องฟ้ าได้เหมือนนก
9. ตอบ ง. เหตุผล เชิงเทียนเป็นที่สำหรับตั้งเทียนไข แจกันเป็นที่สำหรับปักดอกไม้
10. ตอบ ก. เหตุผล ครูมีหน้าที่สอนนักเรียนเช่นเดียวกันกับตำรวจมีหน้าที่จับผู้ร้าย
11ตอบ ค. สัดส่วนมีความหมายเหมือนกับร้อยละเช่นเดียวกับโคลงที่มีความหมายเหมือนกับกลอน
12. ตอบ ค. เหตุผล ลักษณะนามที่เหมือนกัน คือ เกวียนกับกรรไกร มีลักษณะนามเป็นเล่มและหนังสือกับ เทียนไข ก็มีลักษณะนาม
เป็นเล่ม
13. ตอบ ข. เหตุผล เป็นของใช้ประเภทเดียวกัน คือ ถุงเท้า รองเท้า ใช้กับเท้า และช้อมส้อมกับตะเกียบใช้สำหรับทานอาหาร
14. ตอบ ง. เหตุผล ห้องครัวใช้สำหรับการโภชนาการ ห้องนอนใช้สำหรับการพักผ่อน
15. ตอบ ก. เหตุผล จัวหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน (เรียงตามลำดับจากใหญ่ไปหาเล็ก) อำเภอใหญ่กว่าหมู่บ้าน 2 ระดับ และจังหวัด
ใหญ่กว่าตำบล 2 ระดับเช่นกัน
16. ตอบ ข. เหตุผล มั่นคงมีความหมายเช่นเดียวกับถาวร เช่นเดียวกับรุกรานกับคุกคาม
17. ตอบ ค. ขลุ่ยกับแคนเป็นเครื่องดนตรีประเภทเป่า ส่วนระนาดกับโปงลางเป็นเครื่องดนตรีประเภทตี
18. ตอบ ค. เหตุผล 12 นาฬิกา กับ 18 นาฬิกา ห่างกัน 6 ชั่วโมง เช่นเดียวกับ ปีเถาะห่างจากปีระกา 6 ปี
19. ตอบ ค. ความผิดพลาดเกิดจากการขาดประสบการณ์ เช่นเดียวกับความสูญเสียซึ่งเกิดขึ้นจากความสะเพร่า
20. ตอบ ง. การโต้วาที เป็นการถกเถียงอย่างหนึ่ง ส่วนการต่อสู้ก็ถือเป็นการแข่งขันอย่างหนึ่งเช่นกัน

Powered by MakeWebEasy.com